Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

8003 6ea7 390
Reposted fromwestwood westwood viaamkejt amkejt
3010 6127 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaribsyss ribsyss

March 07 2017

1139 ed60 390
Reposted by3u3aasdfghlissieitmakesmecalmleweloff
0692 284f 390
0940 28a1 390

March 03 2017

9246 a24d 390
Reposted fromoutline outline viakostkarubika kostkarubika
1825 8d05 390
Reposted fromdailylife dailylife viaribsyss ribsyss
3260 0013 390

hipindie:

food

5358 6255 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaamkejt amkejt

February 28 2017

9356 adac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaribsyss ribsyss
1322 a9d4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94

February 24 2017

Życzę wszystkim dorosłym, żebyśmy zawsze byli dziećmi i umieli się cieszyć z tego, co mamy.
— Beata Pawlikowska – Myśl pozytywnie
Reposted fromnyaako nyaako viadlaczegonie dlaczegonie
Reposted fromjasminum jasminum viarybasferyczna rybasferyczna

February 22 2017

Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy

February 19 2017

2266 e01e 390
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatojaa agatojaa
4813 29ae 390
9162 46c9 390
Reposted fromtaSowa taSowa viatrue-love true-love
2897 92d1 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl