Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Życzę wszystkim dorosłym, żebyśmy zawsze byli dziećmi i umieli się cieszyć z tego, co mamy.
— Beata Pawlikowska – Myśl pozytywnie
Reposted fromnyaako nyaako viadlaczegonie dlaczegonie
Reposted fromjasminum jasminum viarybasferyczna rybasferyczna

February 22 2017

Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy

February 19 2017

2266 e01e 390
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagobu agobu
4813 29ae 390
9162 46c9 390
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viatrue-love true-love
2897 92d1 390
Reposted frommslexi mslexi viaSkydelan Skydelan

February 18 2017

8542 7369 390

February 17 2017

 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung
Reposted fromtutajjula tutajjula viaamkejt amkejt
Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.
— Jan Paweł II
5284 2418 390
Reposted fromlittlefool littlefool vianezzmusic nezzmusic
0241 70ea 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide vianezzmusic nezzmusic
5898 d1ff 390
Reposted frommadreality madreality viakostkarubika kostkarubika
0416 9823 390
Reposted bybukazlamycelineamkejtBrainyorelijeannesdiebitchdieBrainyamkejt

July 10 2015

6066 2c06 390
Reposted byMirrrr96magiciansassistantmelendiljaskierpulapkazmarzenKaroDred
5877 bb13 390
Reposted byparadiso paradiso
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.

July 07 2015

1500 c360 390
Reposted byninjaseksushowmetherainbowbudasfujitsuh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl